Με αυτή την ιστοσελίδα, ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων προσπαθεί να αναδείξει το μοναδικό σε έκταση, βάθος και πολιτικής ουσίας έργο, της Γ' Εθνοσυνέλευσης, που σηματοδότησε την ουσιαστική σύσταση του ελεύθερου Νεοελληνικού Κράτους, ενός κράτους, εθνικού, ανεξάρτητου, χωρίς μοναρχικούς θεσμούς και ξένους επικυρίαρχους, που προσπάθησε να συνδυάσει την ανάγκη μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας με την ύπαρξη δημοκρατικών δομών και θεσμών.


Το σημαντικότερο γεγονός των Επαναστατικών εκείνων χρόνων, ήταν η Γ΄ Εθνική Συνέλευση του επαναστατημένου έθνους, η γνωστή ως Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, η οποία συνήλθε στις 19 Μαρτίου 1827 στο χωριό Δαμαλάς –δηλαδή στο σημερινό οικισμό της Τροιζήνας– που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως «Ιδρυτική Πράξη» του Νεοελληνικού κράτους.

Πράγματι, στις 19 Μαρτίου 1827, άρχισαν στην Τροιζήνα οι εργασίες της Γ' Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων με πρόεδρο το Γεώργιο Σισίνη, γραμματέα τον Ν. Σπηλιάδη, φρούραρχο το Νικήτα Σταματελόπουλο και με τη συμμετοχή 168 Πληρεξουσίων απ’ όλες τις παρατάξεις των αντιπροσώπων των τότε ελεύθερων περιοχών, από τους οποίους οι 10 ήταν ιερωμένοι.

Στις 14 Απριλίου 1827 η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια ως «Κυβερνήτη της Ελλάδας» με επταετή θητεία
και ψήφισε και το πρώτο «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος».

Η Συνέλευση ήθελε να δώσει στο ελληνικό κράτος ένα πιο πρωτοποριακό και συγκροτημένο οριστικό πολίτευμα, πιο φιλελεύθερο και πιο δημοκρατικό, που θα κατοχύρωνε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και για πρώτη φορά διακήρυττε : «Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού».

Η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων

Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ' αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού